twittermania.nl

facebook rss

Steeds vaker komen er berichten over bedrijven die werknemers beperkingen opleggen voor het gebruik van sociale netwerken. Gisteren bijvoorbeeld kwam het bericht dat het persbureau Reuters uitgebreide richtlijnen heeft opgesteld voor z’n journalisten. Sommige bedrijven en instellingen, zoals het Medisch Centrum Leeuwarden, gaan zelfs zo ver dat ze gebruik van sociale netwerken in werktijd helemaal verbieden. Dat verzet tegen deze nieuwe vormen van communicatie is zinloos. Hieronder 5 redenen waarom bedrijven gebruik van netwerken als Twitter en Facebook vrij moeten laten.

1. Verzet is zinloos.

Steeds meer werknemers hebben toegang tot internet via een smartphone. De verwachting is dat in 2013 meer dan 600 miljoen mensen met hun mobieltje sociale netwerken zullen gebruiken. Dat is 43% van het totaal aantal mobiele internetters. Het is dan ook niet zo zinvol om toegang tot sociale netwerken via computers op het werk te verbieden, als mensen de beschikking hebben over een smartphone.

2. Ga er niet van uit dat mensen geen ander tijdverdrijf zullen vinden.

De grootste zorg van managers is dat social media leiden tot ‘notworking’. Daarbij gaan ze er vanuit dat mensen liever werken dan te zoeken naar ander tijdverdrijf als ze tijd over hebben. Een grove misvatting, zoals wel blijkt uit een special van The Economist over het gebruik van sociale netwerken op het werk. Als mensen op zoek zijn naar een leuke manier om tijd te doden, zullen ze altijd wel iets vinden.

3. Sociale netwerken kunnen werknemers productiever maken.

Een grote meerderheid van de deskundigen zijn het erover eens dat internet de intelligentie versterkt en verrijkt, blijkt uit een rapport van Pew Internet. Het gebruik van internet verbetert de schrijf- en leescapaciteiten en het overbrengen van kennis, zegt Pew.

4. Bedrijven lopen kansen mis.

Goede ideeën kunnen overal vanuit een bedrijf komen. Met sociale netwerken kunnen bedrijven samenwerking bevorderen en stellen ze iedereen – ongeacht hun positie – in staat met ideeën te komen. Deskundigheid komt vaak boven drijven als mensen met elkaar samenwerken en dat geldt ook voor de beste ideeën.

5. Werknemers zijn veel betrouwbaarder dan bedrijven denken.

Het management is vaak bang dat personeel vertrouwelijke informatie lekt of het bedrijf schade berokkent met kritiek. Maar in werkelijkheid hebben verreweg de meeste mensen genoeg gezond verstand om hun baan niet op het spel te zetten met ondoordachte berichten op sociale netwerken. Als je werknemers niet kan vertrouwen, neem je of de verkeerde mensen aan, of je leidt ze niet goed op. Als mensen iets negatiefs willen zeggen, zullen ze uiteindelijk wel een manier vinden. Zulke kritiek kan trouwens ook een signaal zijn dat veranderingen nodig zijn.

Bedrijven hebben dus veel te winnen als ze het gebruik van sociale netwerken toestaan. Maar waarschijnlijk zal het nog wel een paar jaar duren voordat dit besef overal is doorgedrongen.

Gerelateerde artikelen

1 reactie to “5 redenen voor bedrijven om Twitter niet te blokkeren”

  1. René says:

    Ik heb nog nooit zo een enorme bullshit gelezen als dit artikel. Gefeliciteerd, wat een hoop domme beweringen.

Reageer...