twittermania.nl

facebook rss

Social sharing is een belangrijke manier om bezoekers naar je website te krijgen. Dat komt omdat wij twitteraars niet alleen over onze lunch praten en daar foto’s van delen, maar ook regelmatig links naar interessante artikelen posten. Sterker nog, als beginnend account is het een goede manier om volgers van de juiste soort te krijgen. Maar welke button ‘doet’ nu ‘wat’ en bij ‘wie’? Op die vraag geeft onderstaande infographic antwoord.

Onderstaande infographic is van TheSearchAgents.com, daar is dus ook het grotere origineel te vinden:

Bron ©Twittermania @Hermaniak

Gerelateerde artikelen

Reageer...