twittermania.nl

facebook rss

Tijdens de ramp bij Pukkelpop enige tijd terug bleek al dat getroffenen en mensen die aanwezig waren hoewel zelf niet tot de slachtoffers behorende social media inzetten om met hun familie in contact te komen en hen van hun situatie op de hoogte te brengen. Onderzoekers Niek van As (VDMMP), Roy Johannink (VDMMP) en Menno van Duin (NIFV/PA) hielden een onderzoek onder 1,013 mensen over hun verwachtingen met betrekking tot het gebruik van social media bij calamiteiten. Eerder deze week werden de onderzoeksresultaten bekend.

Het complete onderzoek is erg interessant en kun je hieronder terugvinden of lezen of downloaden via InfoVeiligheidspunt.nl. Wij volstaan hieronder met de interessantste conclusies voor twitteraars:

 • Bijna twee derde van de respondenten heeft via sociale media informatie verkregen over een noodsituatie. Hierbij zijn sociale media duidelijk belangrijke middelen om informatie te krijgen. Met name TV en nieuwssites zijn ook informatiebronnen bij een noodsituatie.
 • Een kwart van de respondenten heeft toen zij aanwezig waren bij een noodsituatie hierover een bericht op de sociale media geplaatst (met name op Twitter en Facebook). Van deze groep heeft meer dan de helft via de sociale media aan familie/vrienden laten weten wat hun situatie was.
 • Van de respondenten geeft bijna iedereen aan in de toekomst bij een noodsituatie via de telefoon aan familie en vrienden te laten weten dat zij veilig zijn. Bijna driekwart geeft aan hen (ook) via de sociale media te berichten (met name via Twitter of Facebook).
 • Meer dan de helft van de respondenten geeft aan in de toekomst bij een noodsituatie hun eigen waarneming waarschijnlijk tot zeker op sociale media te plaatsen.
 • Hulpvragen voor zichzelf of voor anderen worden in de toekomst door ongeveer de helft van de respondenten op sociale media geplaatst.
 • Op het moment dat het telefoonnetwerk overbelast is en niet werkt, geeft meer dan driekwart van de respondenten aan sociale media te zullen gebruiken om de hulpdiensten te verwittigen van hun noodvraag.
 • Het merendeel van de respondenten vindt dat hulpdiensten 24/7 hun website en sociale media moeten monitoren, zodat zij direct kunnen reageren op geplaatste berichten voor hulp.
 • Meer dan de helft van de respondenten voelt zich genoodzaakt om de desbetreffende hulpdienst te bellen als controle of deze het bericht op de sociale media heeft gezien. Dit gevoel van noodzaak vermindert bij de verwachting over vijf jaar.
 • In de huidige situatie verwachten de respondenten niet altijd een reactie van de hulpdiensten, terwijl bijna twee derde van de respondenten dit wel verwacht over vijf jaar.
 • Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat zij over vijf jaar verwachten dat de reactie van de hulpdienst via 1-1-2 net zo snel werkt als via de sociale media.
 • Twee derde van de respondenten verwacht dat de hulpdiensten over vijf jaar 24/7 laagdrempelig en goed bereikbaar zijn via de sociale media.

Zoals je leest zijn social media, en dan met name Twitter, een belangrijke communicatiemiddelen. De verwachtingen van mensen en de mogelijkheden die instanties hebben, liggen nog vrij ver uit elkaar. Maar aangezien burgers in dergelijke gevallen gaan doen wat ze denken dat helpt, is het zaak voor instanties die bij dergelijke situaties een belangrijke rol spelen om zo snel mogelijk de juiste monitoringtools te gebruiken om aan de verwachting gehoor te kunnen geven. Dat zal nog een leuke uitdaging vormen!

Onderzoek Sociale Media Bij Noodsituaties

©Twittermania @Hermaniak

Gerelateerde artikelen

Reageer...